FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तेस्रो त्रैमासिक माग पेश गर्ने सम्बन्धमा

८०/८१ 03/07/2024 - 10:32

सार्वजनिक सुनुवाई

८०/८१ 02/25/2024 - 12:17

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा

८०/८१ 02/22/2024 - 13:58

राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा

८०/८१ 02/22/2024 - 13:57

राजश्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा

८०/८१ 02/22/2024 - 13:56

हाजिर व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा

८०/८१ 02/22/2024 - 13:55 PDF icon हाजिर व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा.pdf

संचयकोष KYC फम अनुसुचि ३

८०/८१ 02/22/2024 - 13:37 PDF icon Pf number, KYC Entry and Update, PF Card Request Letter-3f78.pdf

कर तथा शुल्कहरु

८०/८१ 02/22/2024 - 13:28 PDF icon राजस्व दर रेट आ.व २०८० ०८१.pdf

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०८०

८०/८१ 02/21/2024 - 17:45 PDF icon सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf

स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०

८०/८१ 02/21/2024 - 17:44 PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण प्राकृतिक स्रोत संरक्षण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०.pdf

Pages