FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कर तथा शुल्कहरु

७९-८० 02/15/2023 - 13:09 PDF icon राजस्व दर रेट आ.व.२०७९०८०.pdf

स्रोतगत कुल बजेट

७९-८० 02/14/2023 - 20:37 PDF icon श्रोतगत कूल बजेट आ.ब.२०७९०८०.pdf

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना IT र रोजगार सहायक

02/12/2023 - 16:44

रोजगार सहायकको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धमा ।

02/12/2023 - 16:39

महावै गा.पा. विद्यालय प्र.अ.हरुको विवरण

७९-८० 02/10/2023 - 17:45 PDF icon महावै गापामा संचालित विद्यालय प्र.अ. हरुको विवरण_20230209_0001.pdf

प्रदेश सिटरोल फाराम

७९-८० 02/10/2023 - 17:41 PDF icon प्रदेश सिटरोल फारम-Notice.pdf

सम्पत्ति विवरण फाराम

७९-८० 02/10/2023 - 17:37 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम_20211231_0001.pdf

सहायकस्तर स्वास्थ्य सेवा का.स.मू. फाराम

७९-८० 02/10/2023 - 17:35 PDF icon सहायकस्तर स्वास्थ्य सेवा का स मु फाराम.pdf

का.स.मू. निजामती कर्मचारी

७९-८० 02/10/2023 - 17:24 PDF icon का.स.मु फारम निजामती कर्मचारी.pdf

अधिकृतस्तर स्वास्थ्य सेवा का‍.स.मू.फाराम

७९-८० 02/10/2023 - 17:22 PDF icon अधिकृतस्तर स्वास्थ्य सेवा का स मु फाराम.pdf

Pages