FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र सूचना प्रविधि अधिकृतको परीक्षा मिति सम्बन्धमा

७९-८० 09/02/2022 - 20:24

Invitation for BID

७९-८० 08/26/2022 - 10:19 PDF icon Bid for BACKHOE LOADER_20220825_0001.pdf

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 08/18/2022 - 12:51 PDF icon Vacancy and Form IT Rojgar Ass._20220818_0001.pdf

सामुदायीक अस्पताल

७९-८० 08/09/2022 - 10:37

संस्था दर्ता सिफारिस र नविकरण

08/08/2022 - 18:17

Kalikot

७९-८० 07/23/2022 - 22:47

Invitation for BID

७९-८० 07/22/2022 - 18:13 PDF icon bid document.pdf

कासमू तथा सम्पती विवरण फाराम

७९-८० 07/10/2022 - 19:40 PDF icon अधिकृतस्तर स्वास्थ्य सेवा का स मु फाराम.pdf, PDF icon का.स.मु फारम निजामती कर्मचारी.pdf, PDF icon सहायकस्तर स्वास्थ्य सेवा का स मु फाराम.pdf, PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम_20211231_0001.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम आ व २०७९/०८०

७९-८० 06/27/2022 - 16:43 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम आव २०७९०८०.pdf

वडा नं.१

06/18/2022 - 07:35

Pages