FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

महावै गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:27 PDF icon महावै गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf

महावै गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:24 PDF icon महावै गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने ऐन.pdf

महावै गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:20 PDF icon महावै गाउँपालिकाको न्यायिक समिति ऐन.pdf

महावै गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:18 PDF icon महावै गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf

गुणस्तरीय शिक्षाको लागी शिक्षण बिधि सम्बन्धी तालिमको तस्विर

८०/८१ 05/22/2024 - 12:48

महावै गाउँपालिका जल उपयोग गुरु योजना २०८०

८०/८१ 05/21/2024 - 16:12 PDF icon महावै गाउँपालिका जल उपयोग गुरु योजना २०८०.pdf

आधारभुत तह कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

04/12/2024 - 15:39

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

८०/८१ 04/12/2024 - 15:37

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा महावै गाउँपालिकाको प्राप्त अङ्क

03/20/2024 - 10:56

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा शुभकालिका गाउँपालिकाको प्राप्त अङ्क

८०/८१ 03/20/2024 - 10:55

Pages