FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

महावै गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:49 PDF icon महावै गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली.pdf

महावै गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:48 PDF icon महावै गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली.pdf

महावै गाउँपालिकाको एकल महिला संरक्षण कार्यविधि २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:46 PDF icon महावै गाउँपालिकाको एकल महिला संरक्षण कार्यविधि.pdf

महावै गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:43 PDF icon महावै गाउँपालिकाको उपभोक्ता समितित गठन कार्यविधि .pdf

महावै गाउँपालिकाको गरिबी निवारण कार्यविधि २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:42 PDF icon महावै गाउँपालिकाको गरिबी निवारण कार्यविधि.pdf

महावै गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:39 PDF icon महावै गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०८०.pdf

"घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:34 PDF icon घ वर्गको कार्यविधि.pdf

महावै गाउँपालिकाको स्थानिय सेवा ऐन ,२०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:29 PDF icon महावै गाउँपालिकाको सेवा गर्ने ऐन.pdf

महावै गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:27 PDF icon महावै गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf

महावै गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन २०८०

८०/८१ 05/26/2024 - 15:24 PDF icon महावै गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने ऐन.pdf

Pages