FAQs Complain Problems

चालु आ.व.को विनियोजित बजेट अनुसार योजना निर्माणको समग्र अवस्था कस्तो चल्दैछ ?

पुरानै शैली अनुसार मापदण्ड विपरित
25% (1 vote)
आशा लाग्दो नयाँ शैलीमा अधिकतम मात्रमा मापदण्ड अनुसारको
75% (3 votes)
Total votes: 4