FAQs Complain Problems

चालु आ.व.को विनियोजित बजेट अनुसार योजना निर्माणको समग्र अवस्था कस्तो चल्दैछ ?

पुरानै शैली अनुसार मापदण्ड विपरित
40% (2 votes)
आशा लाग्दो नयाँ शैलीमा अधिकतम मात्रमा मापदण्ड अनुसारको
60% (3 votes)
Total votes: 5