श्री धिरेन्द्र विक्रम थापा

फोन: 
९८४७६८४२५६
Section: 
७ नं वडा सचिव